november 30

0 comments

Is sparen nog zinvol?

Is sparen nog zinvol?

***Artikel is gedateerd, zie ook het recente artikel over sparen -> "Sparen weer zinvol in 2023/2024!?"***

De afgelopen jaren is de spaarrente nagenoeg tot het nulpunt gezakt. Sommige banken berekenen inmiddels negatieve rente voor vermogende spaarders. Is het dan nog wel zinvol om je geld op een spaarrekening te zetten? Kort gezegd; nee! Althans als we het hebben over vermogensopbouw. Het is namelijk altijd goed om een buffer achter de hand te houden.

Sparen als buffer

Het is altijd goed om wat geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven. Nibud adviseert om 10% van je netto inkomsten opzij te leggen. Dit geld wil je dan ook snel kunnen opnemen bij onverwachte uitgaven. Door dit geld op een (variabele) spaarrekening te zetten kan je het geld snel liquide maken.

Flexibel versus vaste rente

Bij een bank heb je vaak de mogelijkheid om flexibel te sparen of middels een zogenaamde depositocontract. Het voordeel van een flexibele rente is dat je je geld ten alle tijden kan opnemen. Hierdoor ontvang je wel een lagere rentevergoeding. Een depositocontract kan je bepaalde (vaste) termijnen vast zetten. Hoe langer je je geld vast zet, hoe hoger de rente is.

Raisin verstrekt momenteel een van de hoogste spaarrentes op het moment. Ze bieden zowel flexibel sparen als depositocontracten aan.

risico's van sparen

Over het algemeen geldt hoe lager het risico, hoe lager de (verwachte) vergoeding die daar tegenover staat. Op het moment dat je je geld op een spaarrekening zet, is het altijd goed om te controleren of de desbetreffende bank onder het depositogarantiestelsel valt. Dit is een garantieregeling voor rekeninghouders van een bank. Op het moment dat de bank failliet zou gaan garandeert de bank 100.000 euro per rekeninghouder per bank.

Mensen onderschatten vaak de kracht wat inflatie met je geld doet. Als je alleen zou sparen wordt je geld dus jaar op jaar minder waard.

Sparen versus inflatie

Inflatie zorgt ervoor dat je met hetzelfde geld steeds minder kan kopen. Momenteel is het zo dat de inflatie hoger is dan de spaarrente. Hierdoor daalt je koopkracht. 

Stel dat de inflatie in de maand november 2020 3% bedraagt, dan zijn (bepaalde) goederen en diensten 3% duurder geworden dan in de maand november 2019. Dus een product wat in november 2019 100 euro koste, kost in november 2020 103 euro.

Stel dat de spaarrente op het moment 0,2% per jaar is en de inflatie 3% is. Dan is je vermogen het jaar daarop met 2,8% afgenomen. Het gevaarlijke is dat je dit niet direct ziet aan je spaarrekening. Omdat de producten duurder zijn geworden is je vermogen gekrompen. Inflatie is dan ook een sluipmoordenaar voor je vermogensopbouw.

Vermogensbelasting

Iedereen in Nederland mag een gedeelte van zijn of haar spaargeld en beleggingen belasting vrij sparen. In 2020 is dit heffingsvrije bedrag 30.846 zonder partner en 61.692 met partner. In 2021 zal dit bedrag verhoogt worden naar 50.000 zonder partner en 100.000 met partner.

Sparen in relatie tot vermogensopbouw

Sparen gaat (op dit moment) dus niet bijdragen om je vermogen (snel) te laten groeien. Sterker nog het zorgt ervoor dat je vermogen (bij inflatie) krimpt. Echter ben ik wel van mening dat je altijd een buffer achter de hand moet houden. Investeren & beleggen doe je namelijk voor de lange termijn. Je wilt niet dat je op een slecht moment je aandelen moet verkopen omdat je geld nodig hebt.

Ik ben dan ook van mening dat je een juiste balans van spaargeld en beleggingen moet hebben. Door voldoende geld opzij te leggen blijf je financieel veerkrachtig. 

***Artikel is gedateerd, zie ook het recente artikel over sparen -> "Sparen weer zinvol in 2023/2024!?"***

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

>