Bull market

Last updated on mei 18, 2021

Een bull market wordt gekenmerkt door een langere periode aan stijgende (beurs)koersen. De verwijzing van “bull” komt van een aanvallende stier. De stier slaat namelijk met zijn horens omhoog (opwaartse beweging).

In een bull market kunnen wel (tijdelijke) correcties plaats vinden. Gedurende een langere periode is de trend wel opwaarts.

>