Crowdfunding

Last updated on mei 18, 2021

Crowdfunding is een manier van geld ophalen. Op het moment dat de investeerder geld investeert, staat hier een vergoeding tegenover. De vergoeding wordt vaak uitgedrukt in percentages.

In basis komt het er op neer dat je bij zoveel mogelijk mensen geld probeert op te halen. Dit kun je bijvoorbeeld doen voor een bedrijf start-up of voor het financieren van een vastgoed object.

Door middel van crowdfunding kan de consument ook voor een klein bedrag investeren. Op deze manier is de risico voor de investeerder minder groot.

>