Goud koers

Last updated on oktober 22, 2023

De term “goud koers” verwijst naar de prijs van goud op een bepaald moment, vaak uitgedrukt in een bepaalde valuta per eenheid van gewicht, zoals dollars per troy ounce of goudprijs per gram.

De goudkoers is variabel en kan dagelijks, zelfs van uur tot uur, veranderen, afhankelijk van vraag en aanbod op de wereldmarkt. Deze prijs wordt vastgesteld door wereldwijde handel en wordt beïnvloed door een scala van factoren, waaronder economische omstandigheden, geopolitieke gebeurtenissen, rentetarieven, valutaschommelingen, inflatie, speculatie, etc.

Investeerders en handelaren gebruiken de goud koers om te bepalen hoeveel goud waard is en om beslissingen te nemen over goudaankopen en -verkopen. De meest gebruikte referentieprijzen zijn de London Gold Fixing en de prijzen op de New York Mercantile Exchange (COMEX).

>