Recessie

Last updated on april 25, 2021

Wanneer de economie voor een langere tijd afremt, spreekt men over een recessie. Tijdens een recessie bevindt de economie zich in een laag conjunctuur. Doordat bedrijven minder inkomsten krijgen, moeten ze reorganiseren. Hierdoor verliezen werknemers hun baan.

Uiteindelijk heeft dit ook weer zijn impact op de overheidsfinanciën, omdat er minder belastingen binnen komen.

>