Bitcoin

Last updated on mei 4, 2021

Bitcoin (BTC) is in de zuiverste vorm digitaal geld, wat niet wordt uitgegeven door een overheid of centrale bank. Het betreft een cryptovaluta. Bitcoin is volledig decentraal en de transacties zijn onomkeerbaar. De transacties vinden plaats tussen 2 partijen, zonder tussenkomst van een bank. Je bent dus je eigen bank!

In oktober 2008 publiceerde Satoshi Nakamoto een Bitcoin white paper: “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system”. Hierin werd beschreven wat de onderliggende drijfveren voor Bitcoin zijn, de werking van de cryptomunt en wat de potentie is voor de toekomst.

Het eerste blok op de Bitcoinblockchain werd op 03 januari 2009 gegenereerd. In 2010 werd er voor het eerst een betaaltransactie gedaan met Bitcoin, er werden 2 pizza’s mee gekocht.

Je privacy blijft gewaarborgd en je gegevens worden dus niet bewaard door een derde partij, zoals een bank. Jouw gegevens kunnen dus niet door derden worden verspreid. Je (Bitcoin) account kan niet worden bevroren, geblokkeerd of in beslag worden genomen.

Bitcoin heeft een maximum aantal munten, welke is vastgesteld op 21 miljoen. Bij valuta’s, zoals (bijvoorbeeld) de dollar en euro kan de ECB en de FED geld (onbeperkt) bijdrukken. Door het bijdrukken neemt de koopkracht en waarde van de munt af.

Bitcoin wordt op steeds meer plekken geaccepteerd als betaalmiddel. Het aantal aangesloten winkeliers neemt steeds verder toe.

Bitcoin is deelbaar in gedeeltes en je hoeft dus niet 1 Bitcoin in zijn geheel te verkopen. 1 SAT (Satoshi) is één honderdmiljoenste deel van Bitcoin (0,00000001). 

Bitcoin mining

Nog niet alle munten zijn beschikbaar. De resterende munten worden gecreëerd door middel van mining. Een miner is een deelnemer die zijn (rekenkracht van zijn) computer(s) ter beschikking stelt aan het Bitcoinnetwerk. De computer probeert een block te generen. Als dit lukt ontvangt de deelnemer een vergoeding/betaling in de vorm van Bitcoins.

De vergoeding per block wordt na 210.000 blocks gehalveerd. De miners krijgen dus steeds minder Bitcoins voor elke block die ze genereren.

Bitcoin halving

De halving is het moment waarop de vergoeding voor miners halveert. De halving vindt plaats na 210.000 blocks. De laatste halving was op 11-05-2020. De volgende halving zal in 2024 zijn.

>