Garantiestelsel

Last updated on mei 20, 2021

Het garantiestelsel geeft tot 100.000 euro per bank bescherming over jouw (spaar)tegoeden als een bank (onverhoopt) failliet gaat.

Het is altijd goed om te controleren of jouw bank onder het depositogarantiestelsel valt. Indien je vermogend bent kun je jouw spaartegoeden over meerdere banken spreiden om zo je risico te verlagen.

Wel dien je te controleren of de aangewezen bank geen dochteronderneming is van een andere bank waar je ook geld hebt gepositioneerd. Als de bank een dochter onderneming is van een grotere bank, vallen de twee banken namelijk onder dezelfde depositogarantiestelsel.

Middels het register depositostelsel kun je controleren of jouw bank onder de garantiestelsel valt.

>