Nominale rente

Last updated on oktober 20, 2023

Nominale rente is het oorspronkelijke rentepercentage zonder rekening te houden met veranderingen in de koopkracht van geld, zoals bijvoorbeeld inflatie. Het vertelt je hoeveel rente wordt verdiend of betaald op een financieel instrument zonder aanpassing voor prijsstijgingen of -dalingen, terwijl de reële rente de effecten van inflatie meeneemt en aangeeft hoeveel je geld daadwerkelijk in waarde verandert.

Het is belangrijk om te begrijpen dat nominale rente niet hetzelfde is als de reële rente. De reële rente houdt rekening met de inflatie of deflatie en geeft aan hoeveel de koopkracht van geld daadwerkelijk verandert. De reële rente wordt berekend door de nominale rente aan te passen voor de inflatie.

>