Rente-over-rente

Last updated on oktober 20, 2023

“Rente over rente” wordt vaak ook aangeduid als samengestelde rente. Hierbij wordt rente verdiend over zowel het oorspronkelijke spaarbedrag als de reeds opgebouwde rente.

Samengestelde rente kan jouw investeringen aanzienlijk vergroten na verloop van tijd. Dit werkt ook de andere kant op. Dus als je een schuld hebt, werkt dit ook in je nadeel. Er zijn twee (belangrijke) soorten samengestelde rente:

  1. Samengestelde rente op investeringen: Wanneer je geld investeert en de rente die je ontvangt herbelegd, verdien je rente over je oorspronkelijke investering en over de rente die je al hebt verdiend. Dit zorgt tot exponentiële groei na verloop van tijd.
  2. Samengestelde rente op schulden: Omgekeerd, als je een lening of creditcardschuld hebt met samengestelde rente, kan het bedrag dat je verschuldigd bent snel groeien omdat er rente wordt berekend over het oorspronkelijke schuldbedrag en over eventuele opgebouwde rente.

De frequentie waarmee rente wordt samengesteld (bijvoorbeeld jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks) heeft invloed op de snelheid waarmee samengestelde rente groeit. Hoe vaker rente wordt samengesteld, hoe sneller de rente zich ophoopt.

>