BAR

Last updated on mei 5, 2021

Bruto AanvangsRendement (BAR) is een simpele methode om snel een beleggingspand door te kunnen rekenen. Door het uitrekenen van het bruto aanvangsrendement krijg je inzichtelijk wat het rendement is voordat alle (gemaakte)kosten zijn afgetrokken.

Jaarhuur/koopprijs (incl. bijkomende kosten) X 100 = Bruto rendement in %.

Stel er dat er een woning te koop staat voor 135.000 euro en de beoogde jaarhuur is 9000 euro (750 x 12), dan is het bruto aanvangsrendement 9000/(148.500*) x 100 = 6,06%.

*In de berekening is rekening gehouden met 10% aankoopkosten. 8% overdrachtsbelasting en 2% aan overige kosten).

De BAR methode geeft eenvoudig weer of een vastgoedobject potentie heeft of niet. Uiteindelijk draait het om het Netto AanvangsRendement (NAR).

>