Buy to let

Last updated on mei 5, 2021

Buy to let is het aankopen van (beleggings)vastgoed om deze vervolgens direct te verhuren. Voor beleggers is dit een waardevaste asset, welke maandelijks een (passieve) positieve cashflow oplevert.

>