NAR

Last updated on mei 8, 2021

Bij het Netto AanvangsRendement(NAR) worden alle jaarlijkse onderhouds en aanvangskosten afgetrokken.

Daar waar je bij de BAR uit gaat van de bruto aanvangsrendement, ga je bij de NAR dus uit van de netto aanvangsrendement. Het draait uiteindelijk om het netto rendement, aangezien je dan kan beoordelen of een beleggingspand een (maandelijkse) positieve cashflow over blijft.

Het netto rendement is iets complexer om uit te rekenen, aangezien je alle kosten moet aftrekken. Denk hierbij o.a. aan:

•gemeentelijke belastingen;

•VvE kosten (incl. onderhoud);

•beheerkosten;

•overdrachtbelasting (8%)

•beheerkosten;

•aankoopmakelaar

•beleggingshypotheek

Berekening NAR:

Jaarhuur/koopprijs incl. bijkomende (jaarlijkse) kosten X 100 = Netto aanvangsrendement in %.

>