VvE

Last updated on mei 11, 2021

VvE staat voor Vereniging voor Eigenaren. Op het moment dat je een appartement (in een groter complex) bezit, ben je samen met de overige bewoners eigenaar van het gehele gebouw.

De VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van het gebouw en draagt ook zorg voor de reservering van (groot) onderhoud aan het gebouw. De VvE draagt ook zorg voor de verzekeringen omtrent het gebouw.

Volgens de wet is verplicht dat er bij de splitsing meteen een VvE opgericht dient te worden. Deze splitsing is nodig om het gebouw in stukjes (per appartement) te kunnen verkopen. De splitsingsakte is ingeschreven bij het kadaster, zodat de appartementen ook daadwerkelijk los verkocht kunnen worden.

Als (nieuwe) bewoner is het verplicht om ook deel te nemen aan deze VvE. In de leveringsakte is opgenomen dat je recht hebt om een bepaald appartement te mogen gebruiken.

>