oktober 11

0 comments

Sparen weer zinvol in 2023/2024!?

Is sparen nog zinvol?

Tijden veranderen en inmiddels loont sparen weer! Momenteel worden er rentes aangeboden om je spaargeld met 3 a 4% te laten renderen per jaar!

Er zijn natuurlijk betere manieren om je geld aan het werk te zetten, maar een gedeelte van je spaargeld weg te zetten op een spaarrekening is een veilige manier van sparen met een hoge rente.

Het voordeel van een (flexibele) spaarrekening is dat je jouw geld snel liquide kan maken, mocht dat nodig zijn. In de tussentijd krijg je momenteel een nette rente voor je spaargeld en is tegelijkertijd gedekt door het depositogarantiestelsel van het desbetreffende land, mits aangesloten.

Controleer dus altijd of de desbetreffende bank aangesloten is en onder het depositogarantiestelsel valt!

Sparen als buffer

Het is altijd goed om wat geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven. Nibud adviseert om 10% van je netto inkomsten opzij te leggen. Dit geld wil je dan ook snel kunnen opnemen bij onverwachte uitgaven. Door dit geld op een (variabele) spaarrekening te zetten kan je het geld snel liquide maken.

Raisin-spaarrekening

Flexibel versus vaste rente

Bij een bank heb je vaak de mogelijkheid om flexibel te sparen of middels een zogenaamde depositocontract. Het voordeel van een flexibele rente is dat je je geld ten alle tijden kan opnemen. Hierdoor ontvang je wel een lagere rentevergoeding. Een depositocontract kan je bepaalde (vaste) termijnen vast zetten. Hoe langer je je geld vast zet, hoe hoger de rente is.

Momenteel liggen de actuele rentes tussen de 3 en 4%, afhankelijk van de bank en of je een flexibele of deposito spaarrekening neemt. Voor de actuele rentes kan je de website van Raisin raadplegen.

Raisin verstrekt momenteel een van de hoogste spaarrentes op het moment. Ze bieden zowel flexibel sparen als depositocontracten aan.

risico's van sparen

Over het algemeen geldt hoe lager het risico, hoe lager de (verwachte) vergoeding die daar tegenover staat. Op het moment dat je je geld op een spaarrekening zet, is het altijd goed om te controleren of de desbetreffende bank onder het depositogarantiestelsel valt. 

Mensen onderschatten vaak de kracht wat inflatie met je geld doet. Als je alleen zou sparen wordt je geld (momenteel) dus jaar op jaar minder waard.

Depositogarantiestelsel

Als uw bank failliet gaat, hoeft dat niet te betekenen dat u al uw banktegoeden verliest. De meeste banken vallen onder het depositogarantiestelsel. De maximale vergoeding is dan € 100.000 per rekeninghouder, per bank.

Maximale vergoeding vanuit depositogarantiestelsel

De maximale vergoeding op grond van het depositogarantiestelsel is € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Als u met uw partner een en/of-rekening hebt, geldt de maximale vergoeding per persoon. Er geldt geen eigen risico.

Nederland

Alle banken met een Nederlandse bankvergunning vallen onder het depositogarantiestelsel. Dat wordt gecontroleerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Of de gekozen bank onder het depositogarantiestelsel valt kan je controleren via de desbetreffende bank. Andere mogelijkheid is door dit zelf op te zoeken in het register Wet financieel Toezicht (Wft).

In het huidige systeem keert DNB uit aan de rekeninghouders die hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen. Daarna worden de kosten achteraf omgeslagen over de deelnemende banken.

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

Banken in andere Europese landen

Er geldt een dekkingsniveau van € 100.000 voor de gehele Europese Unie. Elk land moet die garantie zelf waar kunnen maken.

Het is dus goed om na te gaan hoe sterk het desbetreffende land economisch gepositioneerd is en daar je afweging van af te laten hangen.

Sparen versus inflatie

Inflatie zorgt ervoor dat je met hetzelfde geld steeds minder kan kopen. Momenteel is het zo dat de inflatie hoger is dan de spaarrente. Hierdoor daalt je koopkracht. 

Stel dat de inflatie in de maand november 2023 6% bedraagt, dan zijn (bepaalde) goederen en diensten 6% duurder geworden dan in de maand november 2022. Dus een product wat in november 2022 100 euro koste, kost in november 2023 106 euro.

Stel dat de spaarrente op het moment 2% per jaar is en de inflatie 6% is. Dan is je vermogen het jaar daarop met 4% afgenomen. Het gevaarlijke is dat je dit niet direct ziet aan je spaarrekening. Als je 100.000 euro op een spaarrekening hebt staan, heb je dit bedrag er over één jaar nog steeds op staan (excl. rente). Eén jaar later kan je alleen minder voor dit bedrag kopen.

Omdat de producten duurder zijn geworden is je vermogen gekrompen. Inflatie is dan ook een sluipmoordenaar voor je vermogensopbouw.

Vermogensbelasting

Iedereen in Nederland mag een gedeelte van zijn of haar spaargeld en beleggingen belasting vrij sparen. In 2023 is dit heffingsvrije bedrag 57.000 zonder partner en 114.000 met partner. 

Sparen in relatie tot vermogensopbouw

Sparen zal je tot op heden niet rijk maken, maar ten opzichte van een aantal jaren terug is de spaarrente wel flink gestegen. 

Met andere beleggingen is meer rendement te behalen, maar hier zit je vaak wel voor de langere termijn in. Dit maakt je dan ook minder flexibel en daarom is het altijd goed om een juiste balans te hebben van spaargeld en (overige) beleggingen. Door (voldoende) geld achter de hand te hebben, blijf je financieel veerkrachtiger. Je wilt namelijk niet dat je een deel van je investeringen moet verkopen omdat je op een slecht moment geld nodig hebt.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

>

Download gratis mijn ebook:

15 assets om in te investeren!

vermogensplan opstellen voor de startende investeerder!


Start vandaag nog met vermogen opbouwen!